Ikona informacyjna
POMOC

Aktualności z Polski

Diecezja bielsko-żywiecka

Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie u św. Jana Kantego
O liczne powołania kapłańskie dla Kościoła bielsko-żywieckiego i Kościoła krakowskiego modlono się 20 kwietnia 2024 r. podczas pielgrzymki Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie do Kęt. W świątyni pw. św. Jana Kantego – miejsca urodzenia tego średniowiecznego patrona akademików – księża rektorzy i przełożeni, ojcowie duchowni, diakoni oraz klerycy uczestniczyli w Eucharystii, dziękując za wielkiego świętego w Roku Jubileuszowym związanym z 550. rocznicą jego śmierci. Spotkanie modlitewne jednocześnie zainaugurowało „Niedzielę powołań” w Kościołach dwóch diecezji. „Chcemy prosić Pana Boga o to, by wyprawił robotników swoich na żniwo” – wezwał na początku liturgii rektor WSD ks. Michał Kania. „Chciałbym zachęcić do takiej gorącej modlitwy o nowe powołania kapłańskie. Niech ten czas Niedzieli Powołań, przyniesie dobre i błogosławione owoce dla naszych kościołów” – dodał główny celebrans w czasie Mszy św. w barokowym kościele dedykowanym najsłynniejszemu kęczaninowi. W homilii rektor zachęcił do refleksji nad życiem „cichego profesora” Akademii Krakowskiej. „Czego tak naprawdę ten święty może nas nauczyć dzisiaj, nas żyjących w XXI wieku? W czym może stać się dla nas inspiracją, dla nas kapłanów, dla was – przygotowujących się do kapłaństwa?” – pytał i wskazał, że nauka i życie św. Jana z Kęt oparte były na zasadach sumienności, miłosierdzia i naśladowania Chrystusa. Przypomniał, że Jego sumienna praca, zarówno na polu naukowym, jak i duszpasterskim, sprawiła, że stał się on wyjątkowo cenioną postacią w społeczności kościelnej. Zaznaczył, że Kanty, znany z hojności wobec ubogich i potrzebujących, zawsze gotów był pomóc tym, którzy potrzebowali wsparcia i pocieszenia. Wyjaśnił, że motywem jego działań było miłosierdzie. „To miłosierdzie, którego uczymy, z którym jesteśmy związani poprzez to, że mieszkamy tak blisko Łagiewnik. Miłosierdzie, które płynęło z posługi św. Jana Kantego, a którego paradoksalnie dzisiaj nie rozumiemy. Patrząc na relacje kapłańskie można odnieść wrażenie, że zupełnie nie rozumiemy miłosierdzia. Tłumaczymy miłosierdzie, uczymy miłosierdzia innych, a jak przyjdzie nam stanąć wobec siebie z darem miłosierdzia, to czujemy się bezradni” – zauważył. Wskazał, że święty był również aktywnym nauczycielem, przekazującym wiedzę i mądrość swoim uczniom. „Jego przykład i nauczanie inspirowały nie tylko wiedzę akademicką, ale także duchowy rozwój i zaangażowanie w służbę innym” – sprecyzował. Zachęcił, by uczcić pamięć tego wielkiego świętego i czerpać z niego inspirację do wzrostu duchowego oraz służby innym. „Niech inspiruje nas w czynieniu dobra, w czynieniu miłosierdzia, w naśladowaniu Chrystusa, bo przecież, by wyjść do tego trudnego świata dzisiaj, my musimy zbliżać się nieustannie do Chrystusa. Musimy być prawdziwi, tylko z tą prawdą możemy wyjść do tego trudnego świata” – podkreślił. Pielgrzymka rozpoczęła się od prelekcji proboszcza i kustosza miejsca ks. Zbigniewa Jurasza. Był czas na adorację Najświętszego Sakramentu i Litanię do św. Jana Kantego, a także uczczenie relikwii patrona Kęt. https://diecezja.bielsko.pl/wp-content/uploads/2024/04/pielgrzymka_kety_kanty_seminarium_WSD.mp3
Maturzyści z diecezji na Jasnej Górze
Z prośbą o bezpieczną przyszłość, opiekę Matki Bożej nad Polską i o pokój na świecie modlili się 19 kwietnia 2024 r. na Jasnej Górze maturzyści z diecezji bielsko-żywieckiej. Przyjechało ponad 800 młodych. Modlił się z nimi diecezjalny biskup Roman Pindel. Duchowny zachęcił maturzystów do szukania Bożych wskazań w trudnych sytuacjach. Zwrócił uwagę, że podobnie jak Paweł, potrzebują nauczycieli i wsparcia, aby lepiej zrozumieć swoją drogę wiary i postępować zgodnie z wolą Boga. „Przyjechaliśmy na Jasną Górę, żeby napełnić się nadzieją. To było dla nas bardzo ważne, żeby tutaj być. Oddajemy Maryi nasze troski i prosimy o wsparcie. Wierzymy, że Ona doda nam sił i pozwoli uwierzyć we własne możliwości” – mówili maturzyści. Milena z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu zauważyła, że ona i jej rówieśnicy z troską i przerażeniem patrzą na przyszłość Ojczyzny. Jak wyjaśniła, boją się, że wojna, która trwa na Ukrainie przyjdzie do Polski i że „historia się powtórzy”. „Sytuacja na Ukrainie wygląda bardzo poważnie. Przeżywam to co dzieje się na Wschodzie. Uważam, że wojna dotyczy nas wszystkich, dlatego tak ważne jest, żeby zaufać Bogu i modlić się za Ojczyznę” – podkreśliła Wanda z Żywca. Jej koleżanka Zuzia z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Żywcu, zauważyła, że też bardzo duże niepokoje budzi w niej sytuacja związana z ochroną dzieci nienarodzonych. Jak zaznaczyła, potrzebna jest modlitwa za dzieci i kobiety, które „może pod wpływem emocji nie wiedzą co mają zrobić i podejmują złe decyzje”. Maturzystka przyznała, że ona i jej koleżanki mają swoich świętych patronów, którym powierzają swoje troski. Ona zawsze prosi o ratunek św. Michała Archanioła, bo według niej „on jest blisko Boga i jest przy nas zawsze”, a także św. Jana Pawła II, który jest przedstawicielem Polaków w niebie. Z kolei dla Mileny i Wandy patronką i „wyjątkową kobietą” z której czerpią wzór, ale i której mogą się wypłakać i z Nią porozmawiać jest Maryja. Marta i Dominik z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach powiedzieli, że dla nich to duże przeżycie być ze swoimi rówieśnikami w jasnogórskim sanktuarium. Jak podkreślili, każdy powinien tu przyjechać chodziarz raz, żeby pomodlić się, ale i poznać historię Jasnej Góry. Im podoba się architektura i Cudowny obraz Matki Bożej. „Abyśmy wszyscy zdali maturę i żeby ona była pięknym początkiem, a także spokoju i pewności, że wszystko się ułoży. Jeżeli już wybraliśmy co chcemy robić to nie poddawajmy się i spełniajmy marzenia. Siły, wytrwałości, miłości i zdrowia” – życzyli rówieśnikom bielsko-żywieccu maturzyści. Ks. Marek Studenski, wikariusz generalny, podkreślił, że fundamentem naszego życia jest wiara i to bardzo ważne, żeby młodzi związali swoje życie z Jezusem i Maryją. Zauważył, że dużo młodych walczy z depresją, a zaczyna się ona od pogubienia, słabości i braku oparcia na wartościach. „Modlitwa jest najlepszym środkiem profilaktycznym co mogą potwierdzić pokolenia Polaków, którzy przeżyli wojnę. Oni się nie poddawali tylko odbudowywali swoje domy, żeby zacząć żyć od nowa. Wiara w Boga dodawała im sił i to ona powinna być fundamentem naszego funkcjonowania” – zaakcentował ks. Studenski. Z maturzystami modlił się biskup diecezjalny Roman Pindel. W homilii zauważył, że bardzo ważne jest, żebyśmy co jakiś czas zastanowili się nad swoim rozwojem religijnym, bo jest to bogata sfera, w której znajdujemy relację do Boga. Tłumaczył, że rozwój to także nasza dojrzałość religijna pod względem odpowiedzialności, to dojrzałość w postępowaniu czy wartości. „Najważniejsze, że jest to, że sfera religijna prowadzi nas do zbawienia, do decyzji, czy będziemy na zawsze z Bogiem” – powiedział bp Pindel. Podkreślił, że ważne jest abyśmy pod koniec życia z duchową satysfakcją mogli powiedzieć, że dobrze je przeżyliśmy, że trzymaliśmy się Boga. „Jeżeli będziemy otwarci na Niego i mieli ufność, to On do nas dotrze, bo nas dobrze zna – „Bóg jest znawcą serc” – zapewnił. Powtórzył, że podobnie jak Paweł Apostoł, młodzi powinni być otwarci na działanie Boże w swoim życiu i szukać prawdy i przewodnictwa w swoich decyzjach. Zachęcił do zaufania Bogu i szukania Jego wskazań w trudnych sytuacjach. „W życiu religijnym Bóg jest pierwszy w tym sensie, że to On uprzedza nasze działanie, dążenia i pragnienia. Nam pozostaje niewiele: otwartość i szukanie, dwie postawy, które pozwalają Bogu działać w Was. Szaweł zawsze szukał Boga. W tym szukaniu błądził, choćby wtedy, gdy myślał, że spodoba się Bogu, to że on tak gorliwie prześladuje uczniów Jezusa. Ale nie był zamknięty tylko otwarty na głos Boga i na Jego działanie. Dlatego usłyszał i posłuchał, co Jezus pod Damaszkiem mu powiedział. Nie wszystko zrozumiał, ale po to jest Kościół w Damaszku, którego on tak nienawidził, że gotów był zabijać i więzić. Czy można się dać tak wkręcić? Nawet gorliwy i szukający Boga Szaweł dał się wkręcić” – przestrzegł. Pielgrzymkę maturzystów bielsko-żywieckich zakończyła Droga Światła w Bazylice Jasnogórskiej. Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. dr. hab. Wojciecha Węgrzyniaka. rk, Maria Bareła-Gawenda @JasnaGóraNews
Kościół w grecko-rzymskim świecie: Małżeństwo a konkubinat w starożytnym Rzymie
Odcinek podcastu poświęcony jest tematowi małżeństwa i konkubinatu w starożytnym Rzymie. Ks. Kamil Żółtaszek i Bartosz Kołoczek przybliżają historyczne aspekty małżeństwa rzymskiego i podkreślają, że w tamtych czasach było to zobowiązanie społeczne, nie mające charakteru prawnego, ale za to pociągające za sobą skutki prawne. Autorzy przypominają, że konkubinat był praktykowany równolegle do małżeństw. Jako związek mężczyzny i kobiety, choć trwały, nie był formalnie uznawany przez prawo, co miało różne konsekwencje społeczne i prawne, szczególnie dla dzieci z takich związków, które nie miały formalnie ojca. Prowadzący skupiają się na porównaniu praktyk małżeńskich i związków konkubinackich w kontekście religijnym i społecznym. Zwracają uwagę na różnice w postrzeganiu tych instytucji w starożytnym Rzymie oraz ich wpływ na współczesne pojmowanie małżeństw i związków partnerskich. Rozmówcy analizują, jak chrześcijaństwo wpłynęło na przemiany w prawie rzymskim, zwłaszcza w kwestiach związanych z małżeństwem, konkubinatem i statusami społecznymi kobiet i dzieci. Rozmowa kończy się refleksją nad trwałością i zmianami w postrzeganiu małżeństwa i konkubinatu na przestrzeni wieków. Wskazują na wartości chrześcijańskie i ich wpływ na europejską tradycję prawno-społeczną.

Diecezja bydgoska

Bp Krzysztof Wętkowski: jesteśmy o krok od tego, że to inni będą decydować o tym, czy można zabijać, skracać życie człowieka
Międzywojewódzki konkurs wiedzy o świętym Janie Pawle II
Księga Sędziów i Dzieje Apostolskie podczas XXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Diecezja gliwicka

Kongres Eucharystyczny. Spotkanie z kard. Gerhardem Müllerem
Kościół jest po to, aby głosić słowo Boże
Niech ta wiedza będzie prawdziwą mądrością

Diecezja kaliska

Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Rodziny Ulmów do parafii Świętej Rodziny
I Ogólnopolska Pielgrzymka Dziewic Konsekrowanych do św. Józefa
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi z całej Polski modliły się u św. Józefa

Archidiecezja katowicka

Wszyscy jesteśmy podarowani
Wszyscy jesteśmy podarowani List do księży z okazji Światowego Dnia Modlitw o Powołania Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. (Jk 1,17)
Spotkanie dziekanów i wicedziekanów
Księża spotkali się w środę 17 kwietnia w Domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym Nazaret w Piekarach Śląskich.  Temat przewodni spotkania związany był ze zbliżającą się IV Niedzielą Wielkanocną, która w Kościele obchodzona jest jako Niedziela Dobrego Pasterza. – Z okazji Światowego Dnia Modlitw o Powołania abp Adrian Galbas zapowiedział przesłanie listu do księży poświęconego tej tematyce. Przedstawiono także diecezjalny program budzenia powołań. Przypomniano, że odpowiedzialność za powołania dotyczy wszystkich wiernych, zarówno duchownych jak i świeckich – mówi ks. Tomasz Wojtal, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Wspomniał także o prośbie abp. Galbasa dotyczącej modlitwy o powołania. – Od Niedzieli Dobrego Pasterza do Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, szczególnie podczas liturgii, w parafiach archidiecezji katowickiej będziemy modlić się o powołania. Referaty dotyczące problematyki powołań przedstawili ks. Antoni Bartoszek oraz ks. Edward Nalepa. Obecny na spotkaniu ks. Sławomir Tupaj, ojciec duchowny Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego mówił o inicjatywach powołaniowych organizowanych przez seminarium. Podczas spotkania poruszono także kwestie związane z wdrażaniem na terenie archidiecezji tzw. „ustawy Kamilka”, a także korzystania przez parafie z funduszy pomocowych. Ks. Łukasz Stawarz przedstawił aktualne zagadnienia związane z działającymi przy parafiach ośrodkami Caritas, a ks. Zbigniew Kocoń trwającą Wielką Nowennę Różańcową, która przygotowuje do jubileuszu 200-lecia powstania Żywego Różańca. Omówiono także bieżące sprawy kancelaryjne. W archidiecezji katowickiej istnieje 322 parafii zgrupowanych w 37 dekanatach. katowice.gosc.pl
Nie wiesz co robić? Czyń dobro!
Już po raz trzeci odbył się "Dzień dobra" organizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. W niedzielne popołudnie 14 kwietnia plac przed Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego stał się w miejscem radosnego świętowania. Nie zabrakło rodzin z dziećmi, osób starszych, a także pracowników i wolontariuszy Caritas. Podczas Dnia Dobra każdy był mile widziany. Na uczestników czekało mnóstwo ciekawych aktywności. Można było wziąć udział w warsztacie pisania ikon, zjeść własnoręcznie przygotowaną pizzę, a także zakupić rękodzieło wykonane przez podopiecznych różnych ośrodków Caritas, działających na terenie archidiecezji katowickiej.  Doświadczenie miłosierdzia Na początku zgromadzonych przywitał ks. Łukasz Stawarz, dyrektor katowickiego Caritas. - Warto zaznaczyć, że Dzień Dobra odbywa się w niedzielę, która kończy obchody tygodnia miłosierdzia. A miłosierdzie jest tym przymiotem Boga, który sprawia, że każdy człowiek może poczuć się kimś wartościowym. Nasze dzisiejsze święto to czas, kiedy cieszymy się tym doświadczeniem. Zachęcam wszystkich, aby to dobro, to miłosierdzie przekazywać innym. Pismo Święte mówi, że więcej radości jest w dawaniu niż braniu. Życzę wam, aby ten dzień był dla was przede wszystkim radosny, byśmy dziękowali Bogu za to, że jesteśmy, za dobro, które On czyni w naszym życiu. Ucieszmy się tym dobrem i przekazujmy je dalej - podkreślał. Po krótkim wprowadzeniu świętowanie rozpoczęło się na dobre. Najpierw na scenie wystąpił zespół Full Power Spirit, który poprzez swoje hip-hopowe utwory przekazuje Dobrą Nowinę. Największą liczbę widzów przyciągnął występ Arki Noego. Mimo, że ten zespół kojarzy się  przede wszystkim z muzyką dla dzieci, podczas koncertu świetnie bawili się także najstarsi uczestnicy. Ostatnim muzycznym akcentem, który zakończył wydarzenie był występ wokalistki Magdy Anioł. W przerwach między koncertami na scenie pojawiali się znani chrześcijańscy influencerzy i artyści: ks. Sebastian Kosecki (tiktoker i twórca internetowy), Piotr Jeleń (youtuber) oraz Piotr Friedrich (muzyk związany m.in. z Arką Noego). W czasie imprezy można było spotkać wolontariuszy w białych koszulkach, którzy zbierali pieniądze na budowę domu wytchnieniowego w Jaworzynce. Docenić tych, którzy pomagają  Dzień Dobra to także świetna okazja do zwrócenia szczególnej uwagi na tych, którzy bezinteresownie poświęcają swój wolny czas i niosą pomoc innym. - To dzisiejsze święto jest szczególnie ważne dla wolontariuszy. To czas, kiedy możemy im podziękować i docenić ich za to co robią. Posługa wolontariusza często wiąże się z wieloma trudnościami i wyrzeczeniami, dlatego dzisiaj poprzez to święto chcemy pokazać, jak ci ludzie są dla nas ważni - mówiła Dominika Kaczmarek, koordynatora wolontariatu w katowickim oddziale Caritas. Roksana działa jako wolontariuszka akcyjna. Już po raz trzeci miała okazję pomagać przy zbiórce pieniędzy organizowanej w ramach Dnia Dobra. - Od dawna kieruję się w życiu prostym hasłem: Nie wiesz co robić? Czyń dobro! Bardzo lubię angażować się we wszelki e działania, które niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Myślę, że jest to moje życiowe powołanie. Miałam okazję pracować jako kurator społeczny i asystent rodziny. Teraz pracuję jako wychowawczyni w przedszkolu. Myślę, że bardzo pomogło mi to rozwinąć wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka - dostrzegła. Roksana zaznaczyła także, że dzięki swojemu zaangażowaniu dostrzegła, że proste gesty takie jak uśmiech czy dobre słowo są bardzo ważne dla drugiego człowieka. - Chyba najbardziej  cieszą mnie  uśmiechy dzieci, ich otwartość i autentyczność. To właśnie takie chwile utwierdzają mnie w przekonaniu, że to co robię ma głęboki sens - dodaje. 

Archidiecezja krakowska

Abp Marek Jędraszewski do flisaków: Potwierdzajcie wiarę w Chrystusa w majestacie piękna tego świata 
Zakończyła się ekshumacja szczątków ks. Michała Rapacza
Abp Marek Jędraszewski o śp. prezydencie Lechu Kaczyńskim: On wiedział co znaczy pamięć i tożsamość budowana na Katyniu

Archidiecezja lubelska

Zmarł ks. Leon Pietroń
Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego 21.04-27.04.2024
TV lectio divina – IV Niedziela Wielkanocna „B” (J 10, 11-18)

Diecezja opolska

Komunikat Biskupa Opolskiego z zaproszeniem do modlitwy o powołania
Tydzień Biblijny
APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

Diecezja pelplińska

Warto zobaczyć w Polsce: Sanktuarium Maryjne w Kodniu
Opieka duszpasterska kapelana szpitalnego: Ks. dr Wojciech Gliniecki [gość poranka]
„(Nie)Zwykły Dominik” po raz trzeci

Diecezja radomska

Zmarł Ks. kan. Florian Rafałowski
Apel Przewodniczącego KEP o modlitwę w obronie życia poczętego
Rozpoczyna się Tydzień Biblijny

Archidiecezja warmińska

Maturzyści na pątniczym szlaku do Gietrzwałdu
520. rocznica urodzin kard. Stanisława Hozjusza
8. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Diecezja włocławska

Bp Wętkowski: jesteśmy o krok od tego, że to inni będą decydować o tym, czy można zabijać
Włocławek: 28. Diecezjalny Finał OKWB
Włocławek: wręczono nagrody w konkursach pro-life

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.


Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/204.