Ikona informacyjna
POMOC

Wydruki

Parochialis umożliwia pobranie w formacie PDF i wydrukowanie potrzebnych dokumentów, z danymi uzupełnionymi przez system dla parafii. Automatyzacja tworzenia list, świadectw, zawiadomień i raportów znacznie usprawnia komunikację między kancelarią a wiernymi. Zaświadczenia dotyczące przyjęcia sakramentów automatycznie importują dane osoby z listy parafian.  Ponadto jest możliwość wydrukowania tabel z rozliczeniami pieniężnymi takimi jak wpłaty na intencje mszalne, wypłaty za sprawowanie mszy świętej i binacje. Miesięczne raporty dają wgląd w finanse parafi. Listy intencji można po wydrukowaniu wywiesić w gablocie, albo wydrukować je jako informację dla księży, o tym, kto odprawia mszę w danej intencji. Możliwe jest również zaprojektowanie spersonalizowanych szablonów intencji.

Dostępne wydruki:

 

 • Metryka chrztu formularz ogólny
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu
 • Zawiadomienie proboszcza parafii chrztu o ślubie
 • Zawiadomienie proboszcza o ślubie, formularz ogólny 
 • Świadectwo ślubu formularz ogólny
 • Świadectwo ślubu formularz diecezji katowickiej
 • Lista intencji mszalnych
 • Lista intencji mszalnych z odprawiającym
 • Wypłaty
 • Raport binacji
 • Raport miesięczny płatności pełny
 • Raport miesięczny płatności dla kurii

Przykładowy wydruk:

świadectwo ślubu przykład

 

 


Inne wzory wydruków przygotowujemy na zamówienie.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.


Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/204.