Ikona informacyjna
POMOC

Funkcjonalność

Opis systemu - Elektroniczna Kancelaria

Oferujemy system do zarządzania kancelarią parafialną – Parochialis. Jest to system w pełni internetowy. Nie wymaga więc instalacji i jest łatwy w obsłudze, nawet dla niedoświadczonych użytkowników. System Parochialis zbiera w jednym miejscu wszystkie funkcjonalności potrzebne do sprawnego zarządzania parafią. Moduł eKancelaria pozwala szybko i wygodnie, a co najważniejsze bezpiecznie, prowadzić kartoteki parafialne. eKancelaria spełnia wszystkie wymogi dotyczące RODO. Dbamy o bezpieczeństwo poprzez zabezpieczenia przed włamaniami i wykonywane codziennie kopie bezpieczeństwa. Wszystkie księgi parafialne, zawierające informacje o chrztach, ślubach, bierzmowaniach, intencjach mszalnych i tym podobnych, również dostępne są w naszym systemie. Korzystanie z nich w wersji cyfrowej oszczędza czas, dzięki możliwości wyszukiwania danych. Wszystkie dokumenty są przejrzyste, uporządkowane i mogą zostać wydrukowane. System działa na wielu stanowiskach równocześnie, a także obsługuje wszystkie popularne systemy operacyjne. Działa na systemach: Windows, iOS (MacOS), czy Android. Umożliwia to wprowadzanie danych do kancelari z urządzenia mobilnego, na przykład podczas odwiedzin duszpasterskich.

czytaj więcej

Kartoteka parafialna

Lista Parafian

Zawiera wszystkie niezbędne do ewidencji dane, takie jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania czy data urodzenia. Pozwala na szybkie podejrzenie informacji, na przykład daty przyjęcia sakramentów, parafii, w której zostały przyjęte i numerów aktów chrztu i ślubu. Administrowanie parafią jest znacznie ułatwione, ponieważ wszystkie daty i informacje są wyraźnie widoczne.  Dostępna jest także całkowita liczba parafian, ich wpłaty, ofiary i inne potrzebne do zarządzania dane. Przydatną funkcjonalnością jest też opcja oznaczenia wpisu jako wymagającego uwagi, dzięki czemu doskonale będzie wiadomo z kim trzeba się skontaktować. Dane kontaktowe dodane bezpośrednio do wpisu parafianina, a więc łatwe do znalezienia, to również pomocna funkcja.

Lista Rodzin

Łączy parafian, dzięki czemu można się zorientować w związkach rodzinnych. Również w tej liście znajdziemy daty ślubu, typ związku, oraz status rodziny. Ułatwia to zapisywanie informacji o udzieleniu sakramentu ślubu, lub chrztu. W systemie można oznaczyć także jako wymagające uwagi rodziny rozbite, czy bez ślubu kościelnego. Członków rodziny można z łatwością załadować z listy parafian, dzięki czemu nie ma potrzeby żmudnego przepisywania danych. Lista rodzin ułatwia także zbieranie danych statystycznych o ilości parafian i rodzin przypisanych do parafii. Dane adresowe są nieocenioną pomocą podczas odwiedzin duszpasterskich, a wygodne wyszukiwarki zapewniają szybki dostęp do danych. Wystarczy wpisać nazwisko, a znajdziemy informacje wszystkich członków danej rodziny.

 

czytaj więcej

Księgi Intencji

Lista Intencji

Pozwala na tworzenie przejrzystych list intencji mszalnych. Mamy możliwość wprowadzena wszystkich potrzebnych informacji. Oprócz treści intencji, dzięki prostemu, intiucyjnemu interfejsowi, możemy od razu wpisać datę i godzinę zaplanowanej intencji, a także czy zostanie odprawiona w dzień powszedni, w sobotę, czy niedzielę. Data przyjęcia intencji zapisuje się automatycznie i pozwala na wpisanie przyjmującego intencję. System daje możliwość wyboru celebransa, który będzie sprawował mszę świętą w danej intencji. Lista intencji jest niezwykle przydatna przy rozliczeniach finansowych, ponieważ wszystkie dane kontaktowe, a także kwota są czytelnie pokazane przy imieniu i nazwisku zamawiającego. Można wybrać typ intencji z listy, lub stworzyć własny. Sytem przewiduje także miejsce na dodatkowe uwagi. Listę intencji można wydrukować, dla wygody, lub do powieszenia w gablotce.

Kalendarz Intencji

Jest to wygodny, łatwy w obsłudze widok intencji. Dostępny jest widok miesięczny, tygodniowy i dzienny. Klikając na daną intencje w kalendarzu, możemy ją edytować. Taki całościowy widok pozwala na łatwą ocenę ilości wolnych intencji w miesiącu, i efektywniejszy podział intencji do sprawowania przez księży. 

 

Ułatwia także dodawanie intencji w konkretny dzień, i wyróżna soboty i niedziele, by było widać, które intencje są odprawiane w te dni. Dzięki przejrzystości grafiki z łatwością odczytamy za kogo odprawiana jest msza danego dnia.

 

czytaj więcej

Płatności

System Parochialis pozwala na prowadzenie szczegółowej ewidencji płatności. Daje możliwość rozliczenia za odprawione msze święte, a także lura stole - uroczystości takie jak chrzty, śluby, czy pogrzeby. Możliwość importu intencji jest gwarancją, że nie pominiemy żadnej wpłaty. System automatycznie przelicza wypłaty dla proboszcza, celebransa, a także na cele parafi (moduł przygotowany dla Archidiecezji Katowickiej). Pod uwagę brane są także binacje i trinacje. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce możemy znaleźć wszystkie płatności dotyczące danej intencji, odprawiane przez danego celebrancsa, oraz płatności dokonane w danym przedziale czasu. Dane dotyczące płatności są bezpieczniejsze, bardziej przejrzyste i wygodniejsze do przeszukiwania, niż w tradycyjnych ewidencjach. Istnieje także możliwość pobrania raportów całościowych, raportów dla kurii, raportów wypłat i raportów binacji. Raport dla wybranego przez nas miesiąca powstaje w formie przejrzystej tabeli, ze wszystkimi potrzebnymi rozliczeniami.

 

czytaj więcej

Wydruki

Parochialis umożliwia pobranie w formacie PDF i wydrukowanie potrzebnych dokumentów, z danymi uzupełnionymi przez system. Automatyzacja tworzenia list, świadectw, zawiadomień i raportów znacznie usprawnia komunikację między kancelarią a wiernymi. Zaświadczenia dotyczące przyjęcia sakramentów automatycznie importują dane osoby z listy parafian.  Ponadto jest możliwość wydrukowania tabel z rozliczeniami pieniężnymi takimi jak wpłaty na intencje mszalne, wypłaty za sprawowanie mszy świętej i binacje. Miesięczne raporty dają wgląd w finanse parafi. Listy intencji można po wydrukowaniu wywiesić w gablocie, albo wydrukować je jako informację dla księży, o tym, kto odprawia mszę w danej intencji.

Dostępne wydruki:

 

 • Metryka chrztu formularz ogólny
 • Zaświadczenia o bierzmowaniu
 • Zawiadomienie proboszcza parafii chrztu o ślubie
 • Zawiadomienie proboszcza o ślubie, formularz ogólny 
 • Świadectwo ślubu formularz ogólny
 • Świadectwo ślubu formularz diecezji katowickiej
 • Lista intencji mszalnych
 • Lista intencji mszalnych z odprawiającym
 • Wypłaty
 • Raport binacji
 • Raport miesięczny płatności pełny
 • Raport miesięczny płatności dla kurii

Przykładowy wydruk:

wiadectwo ślubu przykład

 

 


Inne wzory wydruków przygotowujemy na zamówienie.

czytaj więcej

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.


Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/204.