Ikona informacyjna
POMOC

Generowanie zestawienia ofiar za intencje parafialne

27 marca 2024

redakcja Parochialis.pl

Generowanie zestawienia ofiar za intencje parafialne.


Dzięki nowej funkcji możemy generować zestawienia ofiar za intencje parafialne możemy utworzyć raport dotyczący wszystkich ofiar dokonanych na rzecz parafii w określonym przedziale czasowym. Zestawienie ofiar można wygenerować w oparciu o dni, w których została uiszczona opłata oraz dni, w których intencja ma zostać odprawiona.


Nowa funkcjonalność umożliwia szybki i łatwy dostęp do wszystkich ofiar, które zostały dokonane na rzecz parafii. Użytkownicy mogą wybrać określony okres czasu, dla którego chcą wygenerować zestawienie wpłat, na przykład miesiąc, kwartał lub rok. Raport zawiera informacje dotyczące każdej wpłaty, takie jak data, godzina odprawienia intencji, typ intencji oraz kwota.


Użytkownicy mogą eksportować wygenerowane zestawienie do plików PDF, co pozwala na łatwe udostępnienie tych danych innym osobom lub ich dalszą analizę.


Generowanie zestawienia ofiar za intencje parafialne zapewnia księgowym parafialnym oraz innym administratorom lepszą kontrolę nad finansami parafii oraz łatwiejszy dostęp do istotnych informacji dotyczących ofiar. Jest to także narzędzie przydatne podczas sporządzania raportów finansowych.

 

Jak skorzystać z nowej funkcji mogą Państwo dowiedzieć się w filmie instruktażowym poniżej:

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.


Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/204.