Ikona informacyjna
POMOC

Protokół przedślubny - teraz możesz wypełnić go przez Internet

18 stycznia 2024

redakcja Parochialis.pl

W Kościele katolickim protokoły przedmałżeńskie, zwane 'dyspensą przedmałżeńską' lub 'porozumieniem małżeńskim', są dokumentami, które mogą być sporządzone przez narzeczonych w celu omówienia różnych aspektów swojego małżeństwa. Proces spisywania protokołów przedmałżeńskich zazwyczaj obejmuje:

 

  1. Spotkania przygotowawcze: Przyszli małżonkowie są zazwyczaj proszeni o uczestnictwo w spotkaniach przygotowawczych, które pomagają im zrozumieć naturę sakramentu małżeństwa oraz omówić różne aspekty życia małżeńskiego, w tym komunikację, wiarę, aspekty prawne i moralne.

  2. Omówienie kwestii związanych z małżeństwem: Podczas tych spotkań małżonkowie są zachęcani do omówienia różnych kwestii, takich jak wiara, życie modlitewne, plany dotyczące wychowania dzieci, aspekty finansowe, lojalność wobec siebie, itp.

  3. Sporządzenie dokumentu: Na podstawie tych rozmów, para może zdecydować się na spisanie dokumentu, który odzwierciedla ich porozumienie w kwestiach omówionych podczas spotkań. Ten dokument może być podpisany przez narzeczonych oraz, w niektórych przypadkach, może być zatwierdzony przez duchownego lub kościelnego doradcę małżeńskiego.

  4. Zatwierdzenie przez Kościół: Protokół przedmałżeński nie zawsze musi być zatwierdzony przez Kościół, ale może stanowić element dialogu i rozmowy podczas procesu kanonicznego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

 

Wypełnianie protokołów przedmałżeńskich to długi i żmudny proces, a konieczna przy zawieraniu małżeństwa skrupulatność, sprawia, że wypełnienie protokołów może być wyzwaniem. Z tym wyzwaniem pomóc może system Parochialis, gdzie w zakładkce księgi parafialne pojawiła się pozycja 'Protokoły Przedmałżeńskie'. Dzięki wyszukiwarce można szybko znaleźć potrzebny dokument. Nowe protokoły dodajemy przyciskiem 'Nowy protokół przedmałżeński'. Formularz zawiera: Wyznaczone datę, godzinę i miejsce ślubu, opcje dodania delegacji, zapowiedzi i licencji, oraz zezwoleń z USC. Jeśli chodzi o dane narzeczonych, dane świadków, oraz udzielającego sakramentu, jeśli są oni parafianami ich dane można zaciągnąć automatycznie z ksiąg parafialnych. Dzięki temu informacje o przyjętych sakramentach, rodzicach, etc. system wpisze automatycznie z bazy danych parafii. Można także ręcznie dodać osoby spoza parafii. Formularz zawiera także miejsce na wszystkie niezbędne dokumenty i dodatkowe informacje. Po wypełnieniu formularza protokół przedmałżeński może być edytowany lub wydrukowany.

Wydrukować można także inne dokumenty, takie jak prośby o dyspenzę, zezwolenia, oświadczenia i załączniki.

 

Ogłoszenia o planowanym zawarciu małżeństwa, zwane zapowiedziami, przyjmują formę zarówno ustną, jak i pisemną. Młoda para ogłasza je w parafiach, do których należą.

 

Procedura rozpoczyna się trzy miesiące przed ustaloną datą ślubu, gdy przyszli małżonkowie, sporządzając protokół, składają pod przysięgą oświadczenie potwierdzające brak przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.

Zapowiedzi przedślubne trafiają do publicznej wiadomości w celu upewnienia się, że potencjalne przeszkody nie istnieją w rzeczywistości. Ich ogłoszenie następuje zazwyczaj przez dwie, trzy niedziele, priorytetowo obejmując przynajmniej dwa dni o charakterze świątecznym. Teraz dzięki Parochialis wypełnisz je online!Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.


Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/204.