Ikona informacyjna
POMOC

Sprawdź dodawanie miejsca odprawiania intencji!

07 grudnia 2022

redakcja Parochialis.pl

Parafia dojazdowa? Teraz intencje nie są problemem!

 

W systemie Parochialis można dodać należące do parafii obiekty, takie jak kaplice, kościoły parafialne, czy kaplice na cmentarzach.  Z łatwością podzielisz intencje na kościoły w których będą odprawiane, niezależnie od miejscowości i ilości miejsc odprawiania mszy.

 

Aby móc wybrać konkretne miejsce odprawiania intencji należy najpierw dodać je w menu „Zasoby Parafii”, w zakładce „Obiekty”. Po dodaniu do listy obiektów parafii, nowe miejsce odprawiania intencji będzie możliwe do wybrania podczas dodawania nowej intencji. Jeśli nie wybierzemy innego miejsca odprawiania intencji, domyślnie wybranym miejscem będzie „Kościół parafialny

 

Dzięki przypisaniu miejsca odprawiania do intencji, wydruk listy intencji staje się bardziej praktyczny i przejrzysty. Także wydruki potwierdzenia przyjęcia intencji będą zawierać miejsce jej odprawiania. Potwierdzenia możemy wydrukować w formacie A4 albo A5. Pojawia się w nich fraza „Miejsce odprawienia intencji:” uzupełniona o miejsce, które wybraliśmy. Jeśli nie wybrano żadnego miejsca, to fraza będzie brzmieć „Miejsce odprawienia intencji: Kościół parafialny”.

 

Ułatwia to ogłaszanie intencji szczególnie w parafiach posiadających liczne kościoły dojazdowe, przydaje się jednak także na przykład podczas mszy w intencji zmarłych odprawianych na cmentarzu, lub podczas innych uroczystości w kaplicach. By dodać obiekt przejdź do panelu administracyjnego Parochialis.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.


Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/204.